СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

МАШИНА ЗА СМЯНА НА ЖП СТРЕЛКИ "МАТИСА"

Техническа производителност
660 м/ч
Повдигане на пътя
150 мм
Изместване на пътя
100 мм


"МАТИСА"

хидравлични багери 
булдозери
автокранове
автобетон помпи
автобетоносмесители
машина за фрезоване на асфалт "Виртген С-1000"
товарачни машини
вибрационни валяци
автогрейдер "ДЗ-98у"
автосамосвали
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ
баластопресевна машина "ПАГАНЕЛИ С-330"
баластопланировъчна машина "ПЛАСЕР USP-303"
траверсоподбивна машина "ПЛАСЕР"
пътепоставач УК 25/18
машина за смяна на ЖП стрелки "Матиса"
ТУНЕЛНА ТЕХНИКА
двукаретна пробивна машина "Тамрок"