СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

ПЪТЕПОСТАВАЧ УК 25/18

Машината е предназначена за монтиране и демонтиране на железопътни звена, с дължина на звеното 25 метра. Придвижва се на собствен ход. Има теглителна лебедка със стоманено въже за изтегляне на ж.п. звена от специализирани вагони върху платформата на машината.
Производителност
от 750 до 1000 м/ч
Работна скорост
5- 7 км/ч
Скорост в жп състав
80 км/ч
Товароподемност
18 т


ПЪТЕПОСТАВАЧ УК 25/18
хидравлични багери 
булдозери
автокранове
автобетон помпи
автобетоносмесители
машина за фрезоване на асфалт "Виртген С-1000"
товарачни машини
вибрационни валяци
автогрейдер "ДЗ-98у"
автосамосвали
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МЕХАНИЗАЦИЯ
баластопресевна машина "ПАГАНЕЛИ С-330"
баластопланировъчна машина "ПЛАСЕР USP-303"
траверсоподбивна машина "ПЛАСЕР"
пътепоставач УК 25/18
машина за смяна на ЖП стрелки "Матиса"
ТУНЕЛНА ТЕХНИКА
двукаретна пробивна машина "Тамрок"